Znaleziono 7 artykułów

Lidia Winniczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Pliniusz Młodszy i rzymskie środowisko literackie Lidia Winniczuk s. 44-45
"Pliniusz Młodszy w świetle swoich listów i mów", Lidia Winniczuk, Warszawa 1987 : [recenzja] Roman Łyczywek Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Szkoła jezuicka w zwierciadle szkolnego teatru jezuickiego", Lidia Winniczuk [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 123
"Antitemiusz [tytuł oryginału: "Antithemius"]. Jezuicki dramat szkolny", z rękopisu biblioteki w Upsali wydał Jan Dürr-Durski, tekst oryginału opracowała i opatrzyła komentarzem Lidia Winniczuk, przełożył Leon Joachimowicz, konsultant naukowy Marian Plezia, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 233, 3 nlb., 2 wkładki ilustracyjne : [recenzja] Janusz Tazbir Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Leon Joachimowicz (aut. dzieła rec.) Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 198-207
Na marginesie ksiąg peregrynackich Macieja Rywockiego Lidia Winniczuk s. 259-266
"Słownik kultury antycznej. Grcja. Rzym", pod red. Lidii Winniczuk, Warszawa 1986 : [recenzja] Jan Zabłocki Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 298-301
"Od starożytności do współczesności", Lidia Winniczuk, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Masalska Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 431