Znaleziono 7 artykułów

Barbara Winter

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jak budowano w średniowieczu", Jean Gimpel, Warszawa 1968 : [recenzja] Barbara Winter Jean Gimpel (aut. dzieła rec.) s. 127
"Budownictwo romańskie w Polsce. Katalog zabytków", Zygmunt Świechowski, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Barbara Winter Zygmunt Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 140-141
"Technika i organizacja budownictwa ceglanego w Prusach w końcu XIV i w pierwszej połowie XV wieku", Marian Arszyński, Wrocław 1970 : [recenzja] Barbara Winter Marian Arszyński (aut. dzieła rec.) s. 142-144
Rozwój techniki a język polski Barbara Winter s. 185-186
"Dzieje budownictwa w Polsce według Oskara Sosnowskiego", T. 1, Z. Świechowski, J. Zachwatowicz, Warszawa 1964 : [recenzja] Barbara Winter J. Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) Z. Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Budownictwo murowane w Małopolsce w XIV i XV wieku", Andrzej Wyrobisz, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Barbara Winter Andrzej Wyrobisz (aut. dzieła rec.) s. 382-383
"Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" o historii nauki i techniki Barbara Winter s. 642-643