Znaleziono 29 artykułów

Henryk Wisner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wojsko w społeczeństwie litewskim pierwszej połowy XVII wieku Henryk Wisner s. 41-60
Efektywność przedsejmowego sejmiku wileńskiego w pierwszej połowie XVII wieku Henryk Wisner s. 57-83
Kilka uwag o drukarni w Kiejdanach i jej publikacjach Henryk Wisner s. 79-87
Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w I połowie XVIII w. : status i służba wojskowa Henryk Wisner s. 93-105
O Rzeczypospolitej, Koronie Polskiej i Rzeczypospolitej Litewskiej : (w związku z artykułem Edwarda Opalińskiego, Serenissima Respublica Nostra, "PH" t. 71, z. 3, s. 561-569) Henryk Wisner Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 93-97
Wielkie Księstwo Litewskie a Moskwa : okres Smuty Henryk Wisner s. 99-108
"Historia dyplomacji polskiej", T. 2: "1572-1795", pod red. Zbigniewa Wójcika, oprac. Józef Gierowski, Jerzy Michalski, Henryk Wisner, Zbigniew Wójcik, Warszawa 1982 : [recenzja] Janusz Małłek Józef Gierowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 105-107
"Sejm warszawski w 1649/50 roku", Łucja Częścik, Wrocław 1978 : [recenzja] Henryk Wisner Łucja Częścik (aut. dzieła rec.) s. 148-151
"Vilniaus Akademijos Spaustuves Leidiniai 1576-1805. Bibliografija", K. Čepinè, I. Petrauskienè, Vilnius 1979 : [recenzja] Henryk Wisner I. Petrauskienè (aut. dzieła rec.) K. Čepinè (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Rozróżnienie w wierze. Szkice z dziejów Rzeczypospolitej schyłku XVI i połowy XVII wieku", Henryk Wisner, Warszawa 1982 : [recenzja] Henryk Gmiterek Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) s. 198-203
"Szczepanowice nad Dunajcem : dzieje wsi, parafii katolickiej i gminy kalwińskiej", Roman Darowski, Kraków 1993 : [recenzja] Henryk Wisner Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 228-229
Litwa i projekt reformy elekcji 1629-1631 Henryk Wisner s. 255-265
"Tureckich i infanckich wojen o sławnej pamięci Janie Karolu Chodkiewiczu głos", Franciszek Małkot, Warszawa, 2016 : [recenzja] Henryk Wisner Franciszek Małkot (aut. dzieła rec.) s. 275-276
"Litauen und Ruthenien. Studien zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15.-18.Jahrhundert", red. Stefan Rohdewald, David Frick, Stefan Wiederkehr, Wiesbaden 2007 : [recenzja] Henryk Wisner David Frick (aut. dzieła rec.) Stefan Rohdewald (aut. dzieła rec.) Stefan Wiederkehr (aut. dzieła rec.) s. 336-338
"Lietuvos Istorijos Metraštis, t. 1-5", Vilnius 1971-1975 : [recenzja] Henryk Wisner s. 352-355
"Biełorussija i Rossija. Oczerki russkobiełorusskich swjazej wtoroj połowiny XVI-XVII w.", L. S. Abecedarski, Minsk 1978 : [recenzja] Henryk Wisner L. S. Abecedarski (aut. dzieła rec.) s. 358-359
Rozdawnictwo i sprzedaż urzędów w czasach Zygmunta III Henryk Wisner s. 445-451
W związku z recenzją Zbigniewa Anusika : (PH, t. LXXXVIII, 1977, z. 3-4, s. 561-566) Henryk Wisner s. 519-520
"Władysław IV Waza", Henryk Wisner, Wrocław - Warszawa - Kraków 1995 : [recenzja] Zbigniew Anusik Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) s. 561-566
Serenissima Respublica Nostra : (na marginesie książki Henryka Wisnera, Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Szkice z dziejów Polski szlacheckiej XVI-XVII wieku, Warszawa 1978) Edward Opaliński Henryk Wisner (aut. dzieła rec.) s. 561-569
"Senoji lietuvių literatura", J. Lebedys, przyg. do druku J. Girdzijauskas, Vilnius 1977 : [recenzja] Henryk Wisner J. Girdzijauskas (aut. dzieła rec.) J. Lebedys (aut. dzieła rec.) s. 564-566
"Is lietuviu etnogenezes", Moksals-Vilnius 1981 : [recenzja] Henryk Wisner s. 575-577
Wielkie Księstwo Litewskie, Korona Polska, Rzeczpospolita Henryk Wisner s. 575-591
Rzeczpospolita obojga narodów - federacja zwyciężonych czy zwycięzców? : unia Litwy i Polski z roku 1569 w aspekcie militarnym Henryk Wisner s. 605-613
Ktokolwiek będziesz w Nowogródzkiej stronie Henryk Wisner s. 655-657
Przedsejmowy sejmik nowogrodzki w latach 1607-1648 Henryk Wisner s. 677-693
"Podróż młodego magnata do szkół : studium z dziejów kultury XVI i XVII w.", Władysław Czapliński, Józef Długosz, Warszawa 1969 : [recenzja] Henryk Wisner Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 708-713
"Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku", Adam Andrzej Witusik, Lublin 1977 : [recenzja] Henryk Wisner Adam Andrzej Witusik (aut. dzieła rec.) s. 713-714
"Vilniaus Akademijos Spaustuvé 1575-1773", I. Petrauskiené, Vilnius 1976 : [recenzja] Henryk Wisner I. Petrauskiené (aut. dzieła rec.) s. 766