Znaleziono 14 artykułów

Grzegorz Wita

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akańskie sposoby rytualnego rozwiązywania kryzysów Grzegorz Wita s. 75-83
Areopagi nowej ewangelizacji Grzegorz Wita s. 91-106
Areopagi nowej ewangelizacji Grzegorz Wita s. 91-106
Wybrane zagadnienia aszanckiego pojęcia bliskości i oddalenia Istoty Najwyższej Grzegorz Wita s. 91-102
Formacja aszanckich specjalistów rytualnych Grzegorz Wita s. 103-111
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tomasz Atłas Stanisław Grodź Eugeniusz Sakowicz Grzegorz Wita s. 141-175
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy. Cz. 92 Stanisław Szmidt Andrzej Wańka Grzegorz Wita s. 181-203
Sympozjum misjologiczne w starym opactwie „Przyszłość Indian z Paragwaju” (Rudy Raciborskie 20 V 2005 r.) Grzegorz Wita s. 244-245
I Polski Kongres Afrykanistyczny Grzegorz Wita s. 253-254
III Europejska Konferencja Misjologiczna: „Europa po Oświeceniu – wyzwanie dla misji w Europie wciąż poszukującej swej tożsamości”, Paryż 24–28 VIII 2006 r. Grzegorz Wita s. 260-261
Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, 21–22 IX 2006 r. Grzegorz Wita s. 262-265
I Polski Kongres Afrykanistyczny : Pieniężno 18-20 VI 2007 r. Grzegorz Wita s. 277-278
Kolekcja książek księdza Stanisława Janasika w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Grzegorz Wita s. 384-396
The Concept of Duty and Transgression in African Ethics Grzegorz Wita s. 443-452