Znaleziono 4 artykuły

Jadwiga Witek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - biblioteka otwarta w społecznej przestrzeni miasta Dariusz Pawelec Jadwiga Witek s. 9-18
Finansowanie budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach Dariusz Pawelec Jadwiga Witek s. 50-58
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach – przed otwarciem Dariusz Pawelec Jadwiga Witek s. 74-86
Śląskie czyta w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Jadwiga Witek s. 100-103