Znaleziono 1 artykuł

Jan Stanisław Witkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"St. I. Witkiewicz w Rosji", Jan Stanisław Witkiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jan Stanisław Witkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 213