Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Witko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Misterium Paschalne punktem wyjścia w przepowiadaniu wiary chrześcijańskiej : propozycja Jeana Daniélou (1905-1974) i jej teologiczne znaczenie dla nas Krzysztof Witko s. 97-104
Maryja w zbawczej "ekonomii" Ojca według "Adversus haereses" Ireneusza z Lyonu Krzysztof Witko s. 179-184
"Wcielenie - osoba - zaangażowanie : Emanuela Mouniera personalizm chrześcijański", Krzysztof Witko, Lublin 2012 : [recenzja] Jacek Salij Krzysztof Witko (aut. dzieła rec.) s. 285-289