Znaleziono 8 artykułów

Aleksandra Witkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe studia nad romańskimi zabytkami średniowiecznego Płocka Aleksandra Witkowska Ryszard Knapiński (aut. dzieła rec.) s. 32-34
„Titulus ecclesiae. Wezwania kościołów katedralnych w Polsce”, Aleksandra Witkowska, Lublin 1999 : [recenzja] Stanisław Litak Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 123-124
"Ku ozdobie i obronie Rzeczypospolitej: maryjne miejsca święte w drukach staropolskich", Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska-Wiśnicka, Lublin 2013 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Joanna Nastalska-Wiśnicka (aut. dzieła rec.) Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Święty Wojciech : życie i kult : bibliografia do roku 1999", Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska, Lublin 2002 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Joanna Nastalska (aut. dzieła rec.) Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 171-172
Wokół książki: Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska: "Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne" Lublin 2007 Antoni Krawczyk Joanna Nastalska (aut. dzieła rec.) Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 171-183
"Nasi Święci. Polski słownik hagiograficzny", pod red. Aleksandry Witkowskiej, Poznań 1995 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną", Aleksandra Witkowska, Lublin 1984 : [recenzja] Sławomir Gawlas Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 402-404
"Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną", Aleksandra Witkowska, Lublin 1984 : [recenzja] Michał Rożek Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 587-591