Znaleziono 23 artykuły

Bożena Witosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O dwu rodzajach monologu w polskiej prozie współczesnej : zagadnienia struktury językowej tekstu Bożena Witosz s. 7-30
Wprowadzenie Bożena Witosz s. 7-9
O dyskursie wykluczenia i dyskursach wykluczonych z perspektywy lingwistycznej Bożena Witosz s. 9-25
Pamięć, język a dyskursy medialne – rozmowa z prof. Astrid Erll, prof. Bożeną Witosz i prof. Robertem Trabą Waldemar Czachur Astrid Erll Robert Traba Bożena Witosz s. 11-19
Gedächtnis, Sprache und Mediendiskurse – Gespräch mit Prof. Astrid Erll, Prof. Robert Traba und Prof. Bożena Witosz Waldemar Czachur Astrid Erll Robert Traba Bożena Witosz s. 21-30
O wzajemnej relacji zaimków "ja" - "ty" w narracji Bożena Witosz s. 25-34
O ideologizacji przekonańi postaw estetycznych : wokół publicznego sporu na temat artystycznej instalacji „Tęcza” na placu Zbawiciela w Warszawie Bożena Witosz s. 27-35
"Dziennik pisany nocą" : między gatunkowym a indywidualnym stylem wyopwiedzi Bożena Witosz s. 29-46
Jaki obszar wspólnoty teoretycznej zbliża dziś językoznawców i badaczy literatury? Bożena Witosz s. 41-48
Gatunek : sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej Bożena Witosz s. 67-85
Modyfikacje struktur składniowych w polskiej prozie lat siedemdziesiątych Ewa Jędrzejko Bożena Witosz s. 70-84
Miejsce opisu w narracjach Andrzeja Kuśniewicza Bożena Witosz s. 81-99
O paradygmacie, kompetencjach i miejscu stylistyki w obrębie współczesnych badań dyskursu Bożena Witosz s. 83-99
Ekfraza w tekście użytkowym : w perspektywie genologicznej i dyskursywnej Bożena Witosz s. 105-126
    Zacytuj
  • Udostępnij
Szczegół w opisie : założenie koherencji tekstu czy jego niezbywalny atrybut? Bożena Witosz s. 125-137
Obrona bliskości w prozie Andrzeja Stasiuka Bożena Witosz s. 129-140
Degradacja opisu Bożena Witosz s. 132-141
Czy naturalistycznie konceptualizowana kategoria intersubiektywności zredefiniuje podstawowe pojęcia poetyki? Bożena Witosz Magdalena Rembowska-Płuciennik (aut. dzieła rec.) s. 142-150
O funkcjonalnej poetyce deskrypcji literackiej Bożena Witosz s. 153-157
Text und/oder Diskurs in der Perspektive der polnischen Tradition der Texterforschung Bożena Witosz s. 167-179
"Genologia lingwistyczna : zarys problematyki", Bożena Witosz, Katowice 2005 : [recenzja] Małgorzata Kita Bożena Witosz (aut. dzieła rec.) s. 190-196
"Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji : zagadnienia struktury tekstu", Bożena Witosz, Katowice 1997 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Bożena Witosz (aut. dzieła rec.) s. 229-234
"Dyskurs i stylistyka", Bożena Witosz, Katowice 2009 : [recenzja] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Bożena Witosz (aut. dzieła rec.) s. 271-272