Znaleziono 4 artykuły

Władysław Piotr Wlaźlak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obsada personalna konsystorzy generalnych w diecezji włocławskiej, czyli kaliskiej (1818-1918) Władysław Piotr Wlaźlak s. 119-128
"Katalog mikrofilmów najstarszych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej", Władysław Piotr Wlaźlak, Kraków 2008 : [recenzja] Jan Kopiec Władysław Piotr Wlaźlak (aut. dzieła rec.) s. 151-154
Performing of the Statutory Obligation of Historical Education by the Rzeszow Branch of the Institute of National Remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes Against the Polish Nation Ewa Leniart Władysław Piotr Wlaźlak s. 181-189
Dokument króla Aleksandra Jagiellończyka dla sukienników wieluńskich z 1 lutego 1502 roku potwierdzający i transumujący przywilej Kazimierza Jagiellończyka z datą 25 marca 1450 roku Władysław Piotr Wlaźlak Wioletta Zawitkowska s. 265-272