Znaleziono 6 artykułów

Włodzimierz Wołosiuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sakralna muzyka bizantyjska i jej wpływ na staroruską muzykę cerkiewną Włodzimierz Wołosiuk s. 59-86
Pieśni nabożne wyrazem kultu Bogurodzicy Włodzimierz Wołosiuk s. 83-87
Recytacja tekstów cerkiewno-słowiańskich w aspekcie historycznym i praktycznej interpretacji Włodzimierz Wołosiuk s. 85-114
Kijowska kultura muzyczna XVII Włodzimierz Wołosiuk s. 185-196
Drogi ku adaptacji cerkiewnego śpiewu kijowskiego na ziemiach ruskich Włodzimierz Wołosiuk s. 219-242
Aleksander Archangielski – kompozytor, dyrygent, człowiek Włodzimierz Wołosiuk s. 601-635