Znaleziono 16 artykułów

Marzena Woźniak-Łabieniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od redakcji Barbara Bogołębska Marzena Woźniak-Łabieniec s. 3
[Dwutomowa publikacja, kórą rekomendujemy...] Barbara Bogołębska Marzena Woźniak-Łabieniec s. 3
Słowo od redakcji Barbara Bogołębska Marzena Woźniak-Łabieniec s. 3
Od redakcji Barbara Bogołębska Marzena Woźniak-Łabieniec s. 7
Od redakcji Barbara Bogołębska Marzena Woźniak-Łabieniec s. 7
Od redakcji Barbara Bogołębska Marzena Woźniak-Łabieniec s. 7
"Dolina Issy" w dokumentach cenzury : wokół odwilżowej recepcji powieści Czesława Miłosza Marzena Woźniak-Łabieniec s. 97-111
"Niebytu wycieruch" : (o Leśmianowskim poecie nicości) Marzena Woźniak-Łabieniec s. 113-128
Kłopotliwy Miłosz Anna Legeżyńska Marzena Woźniak-Łabieniec (aut. dzieła rec.) s. 162-168
"Pióro na mustrze" : "Nowiny Literackie" w dokumentach ceznury Marzena Woźniak-Łabieniec s. 187-206
Jerzy Poradecki (10 czerwca 1942 - 29 października 2008) Jerzy Wisniewski Marzena Woźniak-Łabieniec s. 253-259
Krytyka literacka po 1989 roku wobec klasycyzmu Marzena Woźniak-Łabieniec s. 273-281
Wędrowiec w "stukocie bez harmonii" : o "Dalszych okolicach" Czesława Miłosza Marzena Woźniak-Łabieniec s. 281-298
Strategie literackie wobec zapisu cenzury : Czesław Miłosz w krajowej prasie i poezji w latach pięćdziesiątych Marzena Woźniak-Łabieniec s. 311-326
Lekcja Barańczaka : "Nieufni i zadufani" po latach Marzena Woźniak-Łabieniec s. 333-347
Rytuał w zwierciadle cenzury : Urząd Kontroli jako strażnik kultowego obrazu władzy w początkach Polski Ludowej Marzena Woźniak-Łabieniec s. 369-384