Znaleziono 9 artykułów

Maria Woźniakiewicz-Dziadosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje didaskaliów w dramacie małopolskim Maria Woźniakiewicz-Dziadosz s. 3-37
Streszczenia prac doktorskich Józef Bar Aleksandra Budreoka Jan Data Janina Formanowicz Grzegorz Gazda Gabriela Gradowska Zdzisław Grzegorski Władysław Hendzel Maryla Hopfinger Irena Kadulska Michał Kaziów Zbigniew Kośmiński Krystyna Krzemień-0jak Erazm Kuźma Jerzy Z. Maciejewski Irena Mierzwa Zofia Mocarska-Tycowa Józef Ondrusz Elżbieta Past Bożena Pikała Kamila Rudzińska Gertruda Wichary Alfred Wolny Maria Woźniakiewicz-Dziadosz Piotr Żbikowski s. 19-80
"Pisma Gabrielli" - romantyczna formuła dyskursu powieściowego Maria Woźniakiewicz-Dziadosz s. 37-52
O strukturze "Poganki" Narcyzy Żmichowskiej Maria Woźniakiewicz-Dziadosz s. 147-173
"Bolesław Prus : pisarz - publicysta - myśliciel", red. Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, Stanisław Fita, Lublin 2003 : [recenzja] Sylwia Karpowicz-Słowikowska Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Maria Wożniakiewicz-Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 178-183
"Funkcje didaskaliów w dramacie młodopolskim", Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Woźniakiewicz-Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 181
Kategorie muzyczne w strukturze tekstu narracyjnego : na przykładzie "Kotłów Beethovenowskich" Choromańskiego i "Martwej pasieki" Iwaszkiewicza Maria Woźniakiewicz-Dziadosz s. 191-212
"O powieściach Narcyzy Żmichowskiej", Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Masalska Maria Woźniakiewicz-Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 260
"Polityka i metafizyka. Powieść inicjacyjna jako model romantycznej powieści politycznej", Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol. II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Maria Woźniakiewicz-Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 328