Znaleziono 4 artykuły

Jacek Woźniakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Malownicze prospekty Jacek Woźniakowski s. 53-68
"Romantyzm i my", Jacek Woźniakowski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Jacek Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 232
"O romantycznej Arabesce", Jacek Woźniakowski, "Twórczość" nr 6 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jacek Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Chrystus a kultura", H. Richard Niebuhr, wstęp Jacek Woźniakowski, Kraków 1996 : [recenzja] Ignacy Bokwa H. Richard Niebuhr (aut. dzieła rec.) Jacek Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 257-259