Znaleziono 4 artykuły

Jarosław Woch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Patrystyczny obraz Maryi przyjmującej Syna Bożego Jarosław Woch s. 32-44
Maryja a Kościół u św. Ambrożego Jarosław Woch s. 138-153
Matka Pana : Pamięć - Obecność - Nadzieja : niektóre aktualne zagadnienia dotyczące postaci i misji Najświętszej Dziewicy Maryi Beata Frontczak (tłum.) Janusz Kumala (tłum.) Jarosław Woch (tłum.) s. 311-398
Zebranie Plenarne PTM Jarosław Woch s. 356-357