Znaleziono 1 artykuł

Jiři Woitsch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Zapomenutá potaš. Drasláři a draslářství v 18. a 19. století”, Jiři Woitsch, Praha 2003 : [recenzja] Andrzej Klonder Jiři Woitsch (aut. dzieła rec.) s. 381-384