Znaleziono 3 artykuły

Liwiusz Wojciechowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych dostęonych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona Łukasz Dopierała Liwiusz Wojciechowski s. 55-67
Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych Judyta Lubacha-Sember Liwiusz Wojciechowski s. 136-149
The Size and the Strategic International Orienta - tion: The Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms Krzysztof Wach Liwiusz Wojciechowski s. 143-156
    Zacytuj
  • Udostępnij