Znaleziono 5 artykułów

Marian Wojciechowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Czy istniała kolaboracja z Rzeszą Niemiecką i ZSRR podczas drugiej wojny światowej? Marian Wojciechowski s. 13-25
„Der polnische Westgedanke bis zur Wiedererrichtung des polnischen Staates nach Ende des Ersten Weltkrieges. Genese und Begründung polnischer Gebietsansprüche gegenüber Deutsch-land im Zeitalter des europäischen Nationalismus”, Roland Gehrke, Marburg 2001 : [recenzja] Marian Wojciechowski Roland Gehrke (aut. dzieła rec.) s. 126-128
„Der Warschauer Aufstand 1944”, Włodzimierz Borodziej, Frankfurt am Main 2001 : [recenzja] Marian Wojciechowski Włodzimierz Borodziej (aut. dzieła rec.) s. 261-262
Nowy Pobóg? : (na marginesie pracy Mirosława Dymarskiego, Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939–1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 456) Marian Wojciechowski Mirosław Dymarski (aut. dzieła rec.) s. 275-286
"Historia XIX i XX wieku. Studia i szkice. Prace ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin", komitet red. A. Garlicki, J. R. Szaflik, M. Wojciechowski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) Marian Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 437-438