Znaleziono 6 artykułów

Mieczysław Wojciechowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przesłanki kształtowania się państwowości polskiej na Pomorzu w latach 1918-1920 Mieczysław Wojciechowski s. 77-90
"Politik und Landwirtschaft in Ostpreussen 1919-1930. Untersuchung eines Strukturproblems in der Weimarer Republik", Dieter Hertz-Eichenrode, Köln und Opladen 1969 : [recenzja] Mieczysław Wojciechowski Dieter Hertz-Eichenrode (aut. dzieła rec.) s. 90-92
Dzieje Rosji przełomu XIX-XX wieku (lata 1894-1917) w historiografii polskiej dwudziestolecia 1960-1980 Mieczysław Wojciechowski s. 203-223
Próby konsolidacji niemieckiego życia politycznego na Pomorzu (1918-1920) Mieczysław Wojciechowski s. 243-259
"Landräte in Ostpreussen. Ein Beitrag zur Verwaltungsgeschichte des Samlandes", Klaus von der Groeben, Köln-Berlin 1972 : [recenzja] Mieczysław Wojciechowski Kaus von der Groeben (aut. dzieła rec.) s. 278-280
"Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939", Wojciech Wrzesiński, Poznań 1970 : [recenzja] Mieczysław Wojciechowski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 708-711