Znaleziono 3 artykuły

Piotr K. Wojciechowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ugrupowania polityczne w ziemiach krakowskiej i sandomierskiej w latach 1280-1286 Piotr K. Wojciechowski s. 57-72
Data wyprawy Brzetysława I do Polski w rękopisach Kroniki Czechów Kosmasa z Pragi Piotr K. Wojciechowski s. 263-267, 340
"Corpus Inscriptionum Polonae", t. IV: "Województwo Włocławskie", z. 1: "Kujawy Brzeskie", zebrali, opracowali, wstępem i komentarzem opatrzyli Andrzej Mietz i Jan Pakulski, pod redakcją Jana Pakulskiego, Włocławek-Toruń 1985 : [recenzja] Piotr K. Wojciechowski Andrzej Mietz (aut. dzieła rec.) Jan Pakulski (aut. dzieła rec.) s. 367-372