Znaleziono 22 artykuły

Waldemar Wojdecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Homiletyka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego i w seminarium głównym (1816-1831) : wskazania arcybiskupa W. Skarszewskiego Waldemar Wojdecki s. 57-67
"Moc wielka odeń wychodziła" : ks. Władysław Korniłowicz : rekolekcjonista na nasze czasy Waldemar Wojdecki s. 109-138
Wykład abpa Ignacego Raczyńskiego w rozwój teorii kaznodziejstwa na początku XIX w. Waldemar Wojdecki s. 143-153
Na marginesie katalogu Archidiecezji Warszawskiej z roku 1935 Marian Stefanowski Waldemar Wojdecki s. 155-224
"Z teorii i praktyki głoszenia słowa Bożego", pod red. Waldemara Wojdeckiego, Warszawa 1976 : [recenzja] Andrzej Zuberbier Waldemar Wojdecki (aut. dzieła rec.) s. 179-180
Główne nurty kaznodziejstwa abpa Antoniego Szlagowskiego Waldemar Wojdecki s. 189-217
"Polska myśl homiletyczna pod zaborem rosyjskim w latach 1818-1918", Waldemar Wojdecki, Leszno koło Błonia 1998 : [recenzja] Daniel Olszewski Waldemar Wojdecki (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Koncepcja pracy twórczej nad kazaniem : inspiracje psychologiczne w niemieckojęzycznych publikacjach homiletycznych 1970-1996", Jan Twardy, Rzeszów 1998 : [recenzja] Waldemar Wojdecki Jan Twardy (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Misje ludowe w teorii i praktyce Kościoła : studium homiletyczne", Gerard Siwek, Kraków 1999 : [recenzja] Waldemar Wojdecki Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 236-238
Program wykształcenia pastoralnego alumnów w seminariach polskich w połowie XIX wieku i jego realizacja na przykładzie Seminarium św. Jana Chrzciciela w Warszawie Waldemar Wojdecki s. 245-252
"Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim", część pierwsza, "Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym", Kazimierz Panuś, Kraków 1999 : [recenzja] Waldemar Wojdecki Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 249-252
Ks. Jan Zieja : duszpasterz i kaznodzieja Warszawy Waldemar Wojdecki s. 251-274
Wkład czasopisma "Homiletyka" w rozwój teorii kaznodziejstwa polskiego na przełomie XIX i XX w. Waldemar Wojdecki s. 261-270
Posługa Słowa Bożego w nauczaniu i praktyce Jana Pawła II Waldemar Wojdecki s. 261-269
Niektóre spostrzeżenia z zakresu teorii i praktyki kaznodziejskiej przy lekturze piśmiennictwa z obszaru języka francuskiego Waldemar Wojdecki s. 279-287
Kronika Wydziału Teologicznego ATK : II semestr 1978 Waldemar Wojdecki s. 305-320
Kronika Wydziału Teologicznego : II semestr 1979 Waldemar Wojdecki s. 307-320
Kronika Wydziału Teologicznego : semestr II roku akademickiego 1981 Waldemar Wojdecki s. 323-340
Kronika Wydziału Teologicznego : I semestr 1981 Waldemar Wojdecki s. 327-352
"O duszpasterstwie rekolekcyjnym", Stanisław Kisiel, Siedlce 1979 : [recenzja] Waldemar Wojdecki Stanisław Kisiel (aut. dzieła rec.) s. 339-340
Kronika Wydziału Teologicznego ATK : I semestr 1979 Waldemar Wojdecki s. 341-348
"Arcybiskup Antoni Szlagowski : kaznodzieja Warszawy", Waldemar Wojdecki, Warszawa 1997 : [recenzja] Wojciech Pazera Waldemar Wojdecki (aut. dzieła rec.) s. 402-405