Znaleziono 2 artykuły

Iwona Wojtala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiedza źródłem przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym Iwona Wojtala s. 545-552
Pozycja małych przedsiębiorstw w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Iwona Wojtala s. 569-575