Znaleziono 4 artykuły

Ewa Wojtaszek-Mik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego", E. Wojtaszek-Mik, Toruń 2001 : [recenzja] Małgorzata Orłowska Ewa Wojtaszek-Mik (aut. dzieła rec.) s. 118-121
Porozumienia wertykalne w sektorze pojazdów samochodowych w prawie polskim Ewa Wojtaszek-Mik s. 139-171
Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych w świetle dyrektywy 2000/35 Cezary Mik Ewa Wojtaszek-Mik s. 211-252
Reforma prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej w zakresie porozumień pionowych Ewa Wojtaszek-Mik s. 253-278