Znaleziono 28 artykułów

Adam Wojtczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologiczna wymowa maryjnego tytułu "Królowa pokoju" Adam Wojtczak s. 31-56
Eucharystia w kontekście społecznej praktyki Kościoła. Na marginesie encykliki Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia Adam Wojtczak s. 34-47
Trynitarna geneza Eucharystii społecznej według polskich teologów katolickich okresu posoborowego Adam Wojtczak s. 45-62
Napełniona Duchem Świętym w Wieczerniku Zielonych Świąt Adam Wojtczak s. 45-69
Teologiczna interpretacja maryjnego tytułu "Brama Niebios" Adam Wojtczak s. 71-94
Ekumeniczne walory nauki encykliki "Redemptoris Mater" o pośrednictwie Maryi Adam Wojtczak s. 71-84
Różaniec - modlitwa maryjna o sercu chrystologicznym Adam Wojtczak s. 75-99
Rozwój nauki i kultu “Matki Bożej Opatrzności” Adam Wojtczak s. 75-97
Teologiczny sens maryjnego tytułu "Gwiazda Zaranna" Adam Wojtczak s. 92-115
Zasady pobożności maryjnej w nauczaniu Jana Pawła II Adam Wojtczak s. 105-140
Maryjna posługa miłości w ujęciu encykliki "Deus caritas est" Adam Wojtczak s. 117-140
Maryja, Matka Pięknej Miłości Adam Wojtczak s. 121-159
    Zacytuj
  • Udostępnij
Mariologia w służbie duszpasterstwa Adam Wojtczak s. 129-166
Pochodzenie i rozwój maryjnego tytułu "Gwiazda Zaranna" Adam Wojtczak s. 161-185
Pastoralne przesłanie nauki Jana Pawła II o chrystocentryzmie pobożności maryjnej Adam Wojtczak s. 207-223
"Lauretanische Litanei als Kompendium der Mariologie : eine dogmatische Analyse der Typologien in der Anrufungen Mariens : Diplomarbeit", Augustinus Gejdos, Munchen 2009 : [recenzja] Adam Wojtczak Augustinus Gejdos (aut. dzieła rec.) s. 224-229
Maryja : "Niewiasta Eucharystii" według nauczania Jana Pawła II Adam Wojtczak s. 254-378
"Die Magd des Herrn : zur heilsgeschichtlichen Mariologie Heinrich M. Kösters", Stefan Hartmann, Regensburg 2009 : [recenzja] Adam Wojtczak Stefan Hartmann (aut. dzieła rec.) s. 284-286
Matka dobrej rady Adam Wojtczak s. 290-313
Jan Paweł II : cały dla Boga na wzór Maryi Adam Wojtczak Anton Ziegenaus (aut. dzieła rec.) s. 298-309
"Sakramentalität. Wesen und Wundedes Katholizismus", Karl-Heinz Menke, Regensburg 2012 : [recenzja] Adam Wojtczak Karl-Heinz Menke (aut. dzieła rec.) s. 303-308
Dyskusyjna ocena katolickiej pobożności maryjnej Adam Wojtczak Josef Imbach (aut. dzieła rec.) s. 305-310
Początki i teologiczny potencjał maryjnego tytułu 'nowa Ewa' Adam Wojtczak Markus Hofmann (aut. dzieła rec.) s. 329-336
O ożywienie kultu Serca Maryi Adam Wojtczak Manfred Hauke (aut. dzieła rec.) s. 337-346
Luteranka o możliwościach i granicach protestanckiego kultu Bożej Rodzicielki Adam Wojtczak Christiane Eilrich (aut. dzieła rec.) s. 347-353
Maryja : Patronka Europy Adam Wojtczak Manfred Hauke (aut. dzieła rec.) s. 355-361
Protestancka tęsknota za Maryją Adam Wojtczak Ulrich Schacht (aut. dzieła rec.) Thomas A. Seidel (aut. dzieła rec.) s. 359-365
O dziewiczym macierzyństwie Maryi raz jeszcze Adam Wojtczak Anton von Ziegenaus (aut. dzieła rec.) s. 361-373