Znaleziono 16 artykułów

Andrzej Wojtkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesy polsko-krzyżackie przed procesem z lat 1320-1321 Andrzej Wojtkowski s. 3-101
Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami : część III : od roku 1525 - do rozbiorów Andrzej Wojtkowski s. 3-104
Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami : część druga : (1454-1525) Andrzej Wojtkowski s. 3-84
Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami : część pierwsza : (1310-1454) Andrzej Wojtkowski s. 3-98
W sprawie datowania i charakteru dokumentów obronnych Zakonu Krzyżackiego z 1310 roku Józef Judziński Andrzej Wojtkowski (aut. dzieła rec.) s. 91-102
Z powodu przedruku książki Gustawa Gizewiusza pt. "Die polnische Sprachfrage in Preussen" Andrzej Wojtkowski s. 173-186
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Andrzej Wojtkowski s. 173-174
Nowe wydanie źródeł dotyczących procesu polsko-krzyżackiego z lat 1320-1321 Andrzej Wojtkowski Helena Chłopocka (aut. dzieła rec.) s. 426-439
W sprawie wydania Polsce dokumentów krzyżackich Andrzej Wojtkowski s. 448-468
Wydawnictwa jubileuszowe Bibljoteki Kórnickiej Andrzej Wojtkowski s. 486-489
Mazury i Warmia w "Szkicach z dziejów Pomorza" Andrzej Wojtkowski Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) Stanisław Hoszowski (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 495-501
"Studia Warmińskie" poświęcone Kopernikowi Andrzej Wojtkowski s. 511-525
O nowo odkrytym tekście "Justyfikacji" wyroku wrocławskiego w procesie polsko-krzyżackim r. 1419/20 Andrzej Wojtkowski s. 533-560
Zabór pruski w powstaniu styczniowym Andrzej Wojtkowski s. 600-610
"Dzieje lwowskiej szkoły katedralnej", Józef Skoczek, Lwów 1929 : [recenzja] Andrzej Wojtkowski Józef Skoczek (aut. dzieła rec.) s. 706-709
"Przyczynki do życia i sprawy M. Makryny Mieczysławskiej", Edmund Majkowski, Lwów 1929 : [recenzja] Andrzej Wojtkowski Edmund Majkowski (aut. dzieła rec.) s. 709-711