Znaleziono 9 artykułów

Napoleon Wolański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perspektywiczne kierunki rozwoju biologii człowieka w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem auksologii Anna Siniarska Napoleon Wolański s. 7-34
Czy istnieje sezonowy rytm rozwoju w warunkach tropikalnych? : (raport 1 z dwuletnich comiesięcznych badań na Jukatanie w Meksyku) Federico Dickinson Armando Rojas Anna Siniarska Graciela Valentin Napoleon Wolański s. 9-46
Stan biologiczny populacji ludzkich a przemiany środowiska społeczno-ekonomicznego Anna Siniarska Napoleon Wolański s. 17-41
Dzieje placówek ekologii człowieka w Polsce Anna Siniarska Napoleon Wolański s. 25-61
Zmiany tempa rozwoju w ontogenezie człowieka i metody jego badania Anna Siniarska Napoleon Wolański s. 43-81
Każde dziecko i każda jego cecha ma swoiste tempo rozwoju, modyfikowane przez warunki życia w danym okresie : (raport 2 z dwuletnich comiesięcznych badań na Jukatanie w Meksyku) Armando Rojas Anna Siniarska Graciela Valentin Napoleon Wolański s. 47-74
Czym jest współczesna ekologia człowieka Anna Siniarska Napoleon Wolański s. 63-95
Współzależność cech budowy ciała i dynamiki ich zmian w okresie pokwitania : (raport 3 z dwuletnich comiesięcznych badań na Jukatanie w Meksyku) Armando Rojas Anna Siniarska Ligia Uc Napoleon Wolański s. 75-88
Możliwości adaptacyjne człowieka a problemy bioetyczne środowiska jego życia Anna Siniarska Napoleon Wolański s. 158-174