Znaleziono 12 artykułów

Robert Wolański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Model kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej jako przykład funkcjonowania systemu branżowych centrów kształcenia zawodowego Robert Wolański s. 129-138
Instrumenty finansowe wykorzystywane przy zarządzaniu mikro i małym przedsiębiorstwem Robert Wolański s. 146-152
Uwarunkowania wykorzystania leasingu przez małe i średnie przedsiębiorstwa Robert Wolański s. 163-170
Specyfika kształcenia i doskonalenia zawodowego w obszarze taktyczno-technicznym jednostek ochrony przeciwpożarowej Tomasz Krukowski Renata Staśko Robert Wolański s. 187-196
Specyfika emisji akcji na rynku giełdowym i pozagiełdowym z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw Robert Wolański s. 226-234
Kredyty preferencyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Robert Wolański s. 276-285
Obciążenia pozapodatkowe małych i średnich przedsiębiorstw Robert Wolański s. 286-294
Efektywność pozyskiwania źródeł finansowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa Robert Wolański s. 348-362
    Zacytuj
  • Udostępnij
Różnice w źródłach finansowania pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w świetle badań empirycznych Robert Wolański s. 351-360
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce : zmiany, tendencje, prognoza Robert Wolański s. 423-431
Efekty wsparcia przedsiębiorstw środkami z Unii Europejskiej na podstawie programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka priorytety 3, 4, 5 i 6 Robert Wolański s. 449-456
Struktura źródeł finansowania w zależności od celu finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych Robert Wolański s. 461-472