Znaleziono 4 artykuły

Tadeusz Wolan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Placówki resocjalizacyjne w reformowanym systemie profilaktyki, opieki i wychowania w Polsce Tadeusz Wolan s. 43-74
Uwarunkowania i tendencje do brutalizacji zachowań dzieci i młodzieży (w okresie transformacji ustrojowej w Polsce) Tadeusz Wolan s. 133-153
Okoliczności i sposoby przeciwdziałania „ukrytemu programowi” w zakładach karnych Tadeusz Wolan s. 163-175
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu resocjalizacyjnego jako organizacja ucząca się przez doświadczenie : (syndrom zmiennych badawczych sprawności organizacyjnej) Tadeusz Wolan s. 164-188