Znaleziono 5 artykułów

Jan Mikołaj Wolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Борилов Синодик. Издание и превод", Иван Божилов, Анна-Mария Тотоманова, Иван Билярски, София 2010 : [recenzja] Jan Mikołaj Wolski Иван Билярски (aut. dzieła rec.) Иван Божилов (aut. dzieła rec.) Анна-Mария Тотоманова (aut. dzieła rec.) s. 218-221
Autoproscoptae, Bogomils and Messalians in the 14th Century Bulgaria Jan Mikołaj Wolski s. 233-241
"Монашество, манастири и манастирски живот в средновековна България, vol. I, Mанастирите, vol. II, Монасите", Бистра Николова, София 2010 : [recenzja] Jan Mikołaj Wolski Бистра Николова (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"Encyklopedie Byzance [Encyclopedia of Byzantium]", Vladimír Vavřínek, s autorskou spoluprací Petra Balcárka, Praha 2011 : [recenzja] Jan Mikołaj Wolski Petr Balcárek (aut. dzieła rec.) Vladimír Vavřínek (aut. dzieła rec.) s. 261
"Палеологовият синодик в славянски превод [Paleologian variant of Synodicon in Slavic translation]", Иван Билярски, София 2013 : [recenzja] Jan Mikołaj Wolski Иван Билярски (aut. dzieła rec.) s. 318-320