Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Woltanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tadeusz Kościuszko i pierwszy etap reform włościańskich (28 marca-1 maja 1794 r.) Andrzej Woltanowski s. 19-44
"Z czym do nieśmiertelności", Stefan Bratkowski, Katowice 1977 : [recenzja] Wiesław Majewski Andrzej Woltanowski Stefan Bratkowski (aut. dzieła rec.) s. 222-231
"Prasa i pisma periodyczne powstania kościuszkowskiego. Rozprawy Uniwersytety Warszawskiego", Andrzej Woltanowski, "Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku (250) 1984 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Andrzej Woltanowski (aut. dzieła rec.) s. 362
"Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1786-1794", oprac. Tadeusz Mizia, Wrocław 1969 : [recenzja] Andrzej Woltanowski Tadeusz Mizia (aut. dzieła rec.) s. 519-521
Antoni Wałecki (1815-1897), badacz Wschodniej Syberii i Bajkału Jan Trynkowski Andrzej Woltanowski s. 585-602