Znaleziono 13 artykułów

Edyta Wolter

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Drugiej Rzeczpospolitej w zakresie ochrony przyrody Edyta Wolter s. 9-30
Wychowanie człowieka w obliczu zagrożeń cywilizacji technicznej Edyta Wolter s. 27-56
Radykalna krytyka szkoły i nowe strategie edukacyjne w II połowie XX wieku Edyta Wolter s. 105-114
Wychowanie ekologiczne w Drugiej Rzeczpospolitej Edyta Wolter s. 119-147
Wychowanie ekologiczne dzieci na łamach "Młodego Przyjaciela Zwierząt i Kółka Przyrodniczego" w Drugiej Rzeczypospolitej Edyta Wolter s. 125-135
Środowisko jako kategoria pedagogiczno-ekologiczna Edyta Wolter s. 147-164
Edukacja ekologiczna w Drugiej Rzeczypospolitej Edyta Wolter s. 183-196
Kształtowanie świadomości ekologicznej w kulturze polskiej Edyta Wolter s. 231-239
"Wychowanie i kształcenie w systemach politycznych", red. E. Anhalt, D. Stępkowski, Warszawa 2012 : [recenzja] Edyta Wolter E. Anhalt (aut. dzieła rec.) D. Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 259-263
"Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956", Romuald Grzybowski, Toruń 2010 : [recenzja] Edyta Wolter Romuald Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 261-265
"Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów", K. Duraj-Nowakowa, Kraków 2011 : [recenzja] Edyta Wolter K. Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 265-269
"W stulecie śmierci Jana Władysława Dawida", (red.) H. Markiewiczowa, Warszawa 2014 : [recenzja] Edyta Wolter H. Markiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 283-287
"Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna w Unii Europejskiej i Polsce", red. Z. Ciećko, J. M. Dołęga, Olecko 2003 : [recenzja] Edyta Wolter Zdzisław Ciećko (aut. dzieła rec.) Józef M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 517-519