Znaleziono 17 artykułów

Jerzy Woronczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z warsztatu filologa-statystyka Jerzy Woronczak s. 9-11
Sprawozdania z podróży naukowych za granice Zdzisława Kopczyńska Roman Loth Hanna Maria Małgowska Ryszard Przybylski Jadwiga Rytel Krystyna Sierocka Roman Sobol Jerzy Woronczak Marta Wyka-Hussakowska s. 95-110
Z badań nad wierszem Biernata z Lublina Jerzy Woronczak s. 97-118
"Studia o literaturze średniowiecza i renesansu", Jerzy Woronczak, Wrocław 1993 : [recenzja] Małgorzata Elżanowska Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) s. 107-110
W sprawie dodatków do "Bogurodzicy" Jerzy Woronczak s. 138-143
"Skarga umierającego" : najstarsze przekazy i obce wzory Jerzy Woronczak s. 151-170
W sprawie polskiego sylabotonizmu Jerzy Woronczak s. 159-170
"Polskość i europejskość literatury naszego Średniowiecza", Jerzy Woronczak [w:] "Problemy literatury staropolskiej", Wrocław 1972 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) s. 160
"Wyrażenie stosunków czasowych w hebrajskim tekście >>Psalmów<< i w >>Psałterzu Dawidowym<< Jana Kochanowskiego", Jerzy Woronczak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) s. 254
Wyrażanie stosunków czasowych w hebrajskim tekście "Psalmów" i w "Psałterzu Dawidowym" Jana Kochanowskiego Jerzy Woronczak s. 321-331
"Oświecenie", Mieczysław Klimowicz, wskazówki bibliograficzne i indeks opracowała Zofia Lewinówna, komitet redakcyjny: Czesław Hernas, Jerzy Woronczak, Jerzy Ziomek, Warszawa 1972, Historia Literatury Polskiej, pod redakcją Kazimierza Wyki, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 484 : [recenzja] Zdzisław Libera Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 323-330
Tropy i sekwencje w literaturze polskiej do połowy XVI wieku Jerzy Woronczak s. 335-374
Zasada budowy wiersza "Kroniki Dalimila" Jerzy Woronczak s. 469-478
Dodatek do "Skargi umierającego" Jerzy Woronczak s. 483-485
Drobiazgi o Biernacie z Lublina Jerzy Woronczak s. 499-504
Propozycje uzupełnień i korektur do "Krótkiej rozprawy" Jerzy Woronczak s. 539-546
Uzupełnienia do ostatniego wydania "Bogurodzicy" Jerzy Woronczak s. 683-684