Znaleziono 6 artykułów

Jacek Woroniecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elementy djonizjańskie w tomizmie Jacek Woroniecki s. 25-40
Chrześcijańskie wychowanie charakteru wysnute z dogmatu Jacek Woroniecki s. 241-254
Pokora i jej rola w stosunkach międzynarodowych Jacek Woroniecki s. 255-264
Wady moralne i stopnie ich nasilenia Jacek Woroniecki s. 265-270
Pośmiertna misja Henryka Sienkiewicza Jacek Woroniecki s. 277-282
"Quaestio disputata de natione et statu civili = O narodzie i państwie", Jacek Woroniecki, tł. R. Maliszewski, Lublin 2004 : [recenzja] Paweł Tarasiewicz R. Maliszewski (aut. dzieła rec.) Jacek Woroniecki (aut. dzieła rec.) s. 470-472