Znaleziono 14 artykułów

Agnieszka Woszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dekonstrukcja ponowoczesna w etyce a problem autonomii moralnej jednostki w ujęciu Zygmunta Baumana Agnieszka Woszczyk s. 7-20
Własności monady i diady w "Theologumena arithmeticae" przypisywanej Jamblichowi z Chalkis Agnieszka Woszczyk s. 37-47
Idee indywiduów a gradacja hipostazy ψυχή w "Enneadach" Plotyna Agnieszka Woszczyk s. 41-52
Dualizm metafizyczny w "Enneadach" Plotyna Agnieszka Woszczyk s. 55-65
Materia-zło i problem dualizmu pryncypiów : polemika Proklosa z Plotynem w "De malorum subsistentia" Agnieszka Woszczyk s. 71-83
Koncepcja monopsychizmu a wymiary bytowania człowieka w "Enneadach" Plotyna Agnieszka Woszczyk s. 115-127
Podstawy Plotyńskiej krytyki teorii kategorii Arystotelesa Agnieszka Woszczyk s. 169-180
"Aoristos dyas" a materia noetyczna w "Enneadach" Plotyna Agnieszka Woszczyk s. 185-197
W poszukiwaniu "archai" Agnieszka Woszczyk Janina Gajda-Krynicka (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Parmenidejskie kroczenie drogą Prawdy Agnieszka Woszczyk Dariusz Kubok (aut. dzieła rec.) s. 233-235
Platońska teoria najwyższych zasad bytowych Agnieszka Woszczyk Bogdan Dembiński (aut. dzieła rec.) s. 237-238
Problem prenoetycznego wymiaru bytu w "Enneadach" Plotyna Agnieszka Woszczyk s. 257-266
Rozumienie rozumnego Agnieszka Woszczyk Janusz Jaskóła (aut. dzieła rec.) s. 295-298
O filozofii, która stała się matematyką Agnieszka Woszczyk Bogdan Dembiński (aut. dzieła rec.) s. 353-356