Znaleziono 3 artykuły

Barbara Woynarowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie umiejętności życiowych u dzieci i młodzieży : wyzwanie dla szkoły Barbara Woynarowska s. 57-69
"Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej : stan i oczekiwania", red. B. Woynarowska, M. Kapica, Warszawa 2001 : [recenzja] Danuta Dramska Barbara Woynarowska (aut. dzieła rec.) s. 101-105
"Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej. Stan i oczekiwania", oprac. Barbara Woynarowska, Marian Kapica, Warszawa 2001 : [recenzja] Urszula Macioł-Kisiel Marian Kapica (aut. dzieła rec.) Barbara Woynarowska (aut. dzieła rec.) s. 291-293