Znaleziono 28 artykułów

Kamila Wróblewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Andrzej Ernest Knopke i jego portret Albrechta Zygmunta Stanisławskiego Kamila Wróblewska s. 17-30
Średniowieczny ołtarz z Lwowca Kamila Wróblewska s. 45-50
W związku z książką o malarstwie Prus Książęcych Andrzej Ryszkiewicz Kamila Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 81-84
Późnogotycka brązowa płyta nagrobna biskupa warmińskiego Pawła Legendorfa Kamila Wróblewska s. 99-126
"Warmińska rzeźba ludowa", Danuta Góralowa, Olsztyn 1979 : [recenzja] Kamila Wróblewska Danuta Góralowa (aut. dzieła rec.) s. 107-110
Cecylia Vetulani (1908-1980) Kamila Wróblewska s. 119-120
Łukasz Watzenrode jako fundator dzieł sztuki : (z zagadnień mecenatu artystycznego na Warmii z przełomu XV i XVI stulecia) Kamila Wróblewska s. 149-157
"Dawny portret w zbiorach Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. Katalog wystawy", Kamila Wróblewska, Olsztyn 1965 : [recenzja] Elżbieta Celińska Kamila Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Sztuka dawna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego. Katalog wystawy z okazji dwudziestopięciolecia konserwacji muzealiów w województwie olsztyńskim, czerwiec-listopad 1971 r.", Elżbieta Celińska, Kamila Wróblewska, Olsztyn 1971 : [recenzja] Wanda Drecka Elżbieta Celińska (aut. dzieła rec.) Kamila Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 169-172
Plany i widoki starego Królewca Kamila Wróblewska E. Jäger (aut. dzieła rec.) R. Schreiner (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Pionierzy i zabytki. Wspomnienia", Cecylia Vetulani, Olsztyn 1972 : [recenzja] Kamila Wróblewska Cecylia Vetulani (aut. dzieła rec.) s. 190-191
Średniowieczna snycerka ołtarza z Bartoszyc Kamila Wróblewska s. 199-208
Polskie badania nad sztuką Warmii i Mazur w latach 1945-1967 Kamila Wróblewska s. 201-220
"Sztuka średniowieczna muzeów województwa olsztyńskiego. Katalog zbiorów", Kamila Wróblewska, Olsztyn 1979 : [recenzja] Andrzej Rzempołuch Kamila Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 269-273
Uwagi do biografii Władysława Doenhoffa Kamila Wróblewska s. 289-295
"Działalność biskupów warmińskich w zakresie sztuki w połowie XVII wieku", Jan Obłąk, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" T. XI, 1964, z. 4 : [recenzja] Kamila Wróblewska Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) s. 294-297
Piotr Kolberg - malarz warmiński z końca XVII i początku XVIII stulecia Kamila Wróblewska s. 295-330
Średniowieczny ołtarz św. Wojciecha w Muzeum Zamkowym w Malborku Kamila Wróblewska s. 299-305
Gotycka płyta nagrobna Kunona von Liebenstein w Nowym Mieście nad Drwęcą Kamila Wróblewska s. 321-354
Portrety Bogusława Dönhoffa - autora dziennika podróży do Warszawy z 1780 roku Kamila Wróblewska s. 339-348
"Przewodnik po zabytkowych kościołach południowej Warmii", Henryk Madej, Józefa Piskorska, Olsztyn 1973 : [recenzja] Kamila Wróblewska Henryk Madej (aut. dzieła rec.) Józefa Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 359-360
"Święta Lipka. Polska fundacja barokowa na terenie Prus Książęcych", Józef Poklewski, Warszawa-Poznań 1974 ; "Święta Lipka", Jan Obłąk, Olsztyn 1975 : [recenzja] Kamila Wróblewska Jan Obłąk (aut. dzieła rec.) Józef Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 385-386
Dwa portety pierwszych pruskich lenników Polski Kamila Wróblewska s. 439-448
"O sztuce ludowej Warmii i Mazur", Hieronim Skurpski, Olsztyn 1971 : [recenzja] Kamila Wróblewska Hieronim Skurpski (aut. dzieła rec.) s. 473-474
Nad ikonografią polskich pastorów ewangelickich Elżbieta Celińska Kamila Wróblewska s. 475-524
Renesansowe epitafium Piotra Dohny i Katarzyny Czemówny Kamila Wróblewska s. 491-506
Pokłon Trzech Króli - płaskorzeźba z Kolna Reszelskiego Kamila Wróblewska s. 513-524
"Zbiory gotyckiej rzeźby i malarstwa Muzeum Okręgowego w Toruniu", oprac. Janina Kruszelnicka, Józef Flik, Toruń 1968 : [recenzja] Kamila Wróblewska Józef Flik (aut. dzieła rec.) Janina Kruszelnicka (aut. dzieła rec.) s. 661-663