Znaleziono 7 artykułów

Witold Wróblewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola i znaczenie tradycji witelońskiej Przedmowy F. Risnera do wydania Perspektywy Witelona z 1572 r. Andrzej Bielski Witold Wróblewski s. 125-147
Spór starożytnych wokół "Politei" Platońskiej Witold Wróblewski s. 131-154
"Witelona Perspektywy", księga II i III, Lech Bieganowski, Andrzej Bielski, Roman S. Dygdała, Witold Wróblewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Elżbieta Jung-Palczewska Lech Bieganowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Bielski (aut. dzieła rec.) Roman S. Dygdała (aut. dzieła rec.) Witold Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 163-170
Przegląd problematyki drugiej księgi Optyki Witelona Andrzej Bielski Roman Dygdała Witold Wróblewski s. 297-308
Mechanizm powstawania obrazu w oku i wiedzenie obuoczne w Księdze III Perspektywy Witelona Lech Bieganowski Andrzej Bielski Witold Wróblewski s. 315-334
"Wkład starożytności, średniowiecza i renesansu w rozwój nauk medycznych", pod red. Witolda Wróblewskiego, Toruń 1983 : [recenzja] Teresa Ostrowska Witold Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 576
"Przywilej chełmiński 1233 i 1251", Krystyna Zielińska-Melkowska, pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, przekł. Witold Wróblewski, Toruń 1986; "Prawo starochełmińskie 1584 (1394)", pod red. Witolda Maisla i Zbigniewa Zdrójkowskiego, przekł. Andrzej Bzdęga i Alicja Gaca, Toruń 1985 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Andrzej Bzdęga (aut. dzieła rec.) Alicja Gaca (aut. dzieła rec.) Witold Maisel (aut. dzieła rec.) Witold Wróblewski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Zielińska-Melkowska (aut. dzieła rec.) s. 818-820