Znaleziono 4 artykuły

Izabela Wrona-Meryk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich w Częstochowie w latach 1918–1939 Izabela Wrona-Meryk s. 483-494
Od Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej do Gimnazjum Mechanicznego Okręgowego Towarzystwa Rzemieślniczego w Częstochowie Izabela Wrona-Meryk s. 499-512
Żeńska Szkoła Przemysłowo-Handlowa Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie w latach 1918–1928 Izabela Wrona-Meryk s. 519-529
Żydowskie stowarzyszenia studenckie we Lwowie (1890–1918) Kazimierz Rędziński Izabela Wrona-Meryk s. 545-560