Znaleziono 2 artykuły

Stanisław Wronka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eschatologia u schyłku tysiąclecia : 38 Sympozjum Biblistów Polskich, Kraków, 12-14 IX 2000 Stanisław Wronka s. 11-18
Pozytywne i negatywne postawy dziecka w Ewangeliach Stanisław Wronka s. 276-291