Znaleziono 10 artykułów

Arkadiusz Wuwer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Church Engaged in Economy — Is It Necessary? Arkadiusz Wuwer Dominika Pieczka (tłum.) s. 91-107
Zasady ładu społecznego według "Tygodnika Katolickiego" (Piekary 1845-1850) Arkadiusz Wuwer s. 180-195
"Zasada subsydiarności : Perspektywa nauczania społecznego Kościoła", Arkadiusz Wuwer, Katowice 2011 : [recenzja] Henryk Krzysteczko Arkadiusz Wuwer (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Presbitero e dottrina sociale della Chiesa", Carlo Ciattini, Vaticano 2006 : [recenzja] Arkadiusz Wuwer Carlo Ciattini (aut. dzieła rec.) s. 240-244
"La dimensione interdisciplinare della Dottrina sociale della Chiesa", Giampaolo Crepaldi, Stefano Fontana, Siena 2006 : [recenzja] Arkadiusz Wuwer Stefano Fontana (aut. dzieła rec.) s. 244-247
25 lat Laborem exercens – Ewangelia pracy a polska polityka społeczna Arkadiusz Wuwer s. 266-273
"Polityka w perspektywie etycznej i religijnej", Aniela Dylus, Warszawa 2016 ; "Gospodarka w perspektywie etycznej i religijnej", Aniela Dylus, Warszawa 2016 : [recenzja] Arkadiusz Wuwer Aniela Dylus (aut. dzieła rec.) s. 277-280
Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) come fonte dell'insegnamento sociale della Chiesa : Origini storiche e fondamento teologico Arkadiusz Wuwer s. 281-296
"Europejski spór o człowieka Studium z antropologii politycznej" = "European Dispute over the Man A Study on Political Anthropology", Michał Gierycz, Warszawa 2016 : [recenzja] Arkadiusz Wuwer Michał Gierycz (aut. dzieła rec.) s. 299-301
Dzieła społeczne pod wezwaniem św. Jacka Odrowąża w (archi)diecezji katowickiej Arkadiusz Wuwer s. 397-407