Znaleziono 10 artykułów

Franciszek Wycisk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem interpretacji źródeł a status dziecka w łonie kobiety (nasciturus) Wolfgang Waldstein Franciszek Wycisk s. 7-32
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne ku czi ks. Stanisława Płodzienia", Lublin 1963 : [recenzja] Franciszek Wycisk s. 184-191
Jeszcze raz o domniemaniu poczytalności w schemacie 1973 kan. 10 § 3 Franciszek Wycisk s. 233-243
"Jeszcze raz o domniemaniu poczytalności w schemacie 1973 kan. 10 § 3", F. Wycisk, "Prawo Kanoniczne", 22, 1979, nr 3-4 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Franciszek Wycisk (aut. dzieła rec.) s. 312-314
Uwagi na marginesie tłumaczenia "Gai institutiones" Franciszek Wycisk Władysław Rozwadowski (aut. dzieła rec.) s. 327-349
"Stipulatio Aquiliana. Textgestalt und Tragweite der Aquilianischen Ausgleichsquittung im klassischen römischen Recht", Fritz Sturm, München 1972 : [recenzja] Franciszek Wycisk Fritz Sturm (aut. dzieła rec.) s. 330-335
"Apokeryxis, abdicatio und exheredatio", Michael Wurm, München 1972 : [recenzja] Franciszek Wycisk Michael Wurm (aut. dzieła rec.) s. 335-345
"Ustawa XII tablic : tekst, tłumaczenie, objaśnienia", Maria Zabłocka, Jan Zabłocki, Warszawa 2000 : [recenzja] Piotr Niczyporuk Franciszek Wycisk Maria Zabłocka (aut. dzieła rec.) Jan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 342-350
"Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europaischen Privatrechtsgeschichte", I. Band : "Mittelalter (1100-1500). Die gelehrten Rechte und die Gesetz gebung", Helmut Coing, München 1973 : [recenzja] Franciszek Wycisk Helmut Coing (aut. dzieła rec.) s. 345-357
"Handlexicon zu den Quellen des Römisches Rechts", H. Heumann, E. Seckel, Graz 1958 : [recenzja] Franciszek Wycisk H. Heumann (aut. dzieła rec.) E. Seckel (aut. dzieła rec.) s. 389-393