Znaleziono 1 artykuł

Helmut Wyklicky

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Festschrift für Erna Lesky zum 70. Geburtstag", Kurt Ganziger, Manfred Skopec, Helmut Wyklicky, Wien 1981 : [recenzja] Teresa Ostrowska Kurt Ganziger (aut. dzieła rec.) Manfred Skopec (aut. dzieła rec.) Helmut Wyklicky (aut. dzieła rec.) s. 577-578