Znaleziono 7 artykułów

Joanna Wyleżałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie turystyki kulturowej dla procesów zmiany społecznej w dobie globalizacji Magdalena Banaszkiewicz Karolina Fidyk Michał Jarnecki Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt Joanna Wyleżałek s. 65-69
Białe plamy turystyki kulturowej Przemysław Buryan Zygmunt Kruczek Ewa Malchrowicz-Mośko Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt Joanna Wyleżałek s. 77-84
Zainteresowanie seniorów turystyką oraz ich udział w turystyce kulturowej Przemysław Buryan Piotr Kociszewski Ewa Malchrowicz-Mośko Armin Mikos von Rohrscheidt Joanna Wyleżałek Piotr Zmyślony s. 78-85
Edukacja Regionalna a turystyka kulturowa Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt Joanna Wyleżałek s. 79-84
Wytyczanie granic między turystyką kulturową a innymi formami turystyki Michał Jarnecki Armin Mikos von Rohrscheidt Joanna Wyleżałek s. 89-92
Wychowanie do wartości w czasach poszukiwania drogi Joanna Wyleżałek s. 163-171
„Mobbing w oświacie jako problem społeczny. Uwarunkowania organizacyjne i społeczne konsekwencje przemocy w miejscu pracy na przykładzie uczelni wyższych”, Joanna Wyleżałek, Warszawa 2012 : [recenzja] Jadwiga Mazur Joanna Wyleżałek (aut. dzieła rec.) s. 193-194