Znaleziono 39 artykułów

Seweryna Wysłouch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Lessinga do Przybosia : teoria i kompozycja opisu Seweryna Wysłouch s. 5-26
Gogolowska kancelaria czyli współczesna powieść o rządzącej elicie Seweryna Wysłouch s. 45-56
Uczyć poetyk - dawnych i nowych! Seweryna Wysłouch s. 45-48
Powieść i malarstwo Seweryna Wysłouch s. 60-63
Twórczość Choromańskiego wobec międzywojennego psychologizmu Seweryna Wysłouch s. 61-84
"Strategia narratora i odbiorcy w powieści ekspresjonistycznej", Seweryna Wysłouch, "Twórczość" nr 5 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 77
"Twórczość Choromańskiego wobec międzywojennego psychologizmu", Seweryna Wysłouch, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 100
Ilustracja autorska : casus Brunona Schulza Seweryna Wysłouch s. 116-122
Tadeusz Kudliński - zapomniany teoretyk symultanizmu Seweryna Wysłouch s. 118-125
Od socjologii do etyki : o twórczości Kazimierza Brandysa Seweryna Wysłouch s. 119-138
"Tadeusz Kudliński-zapomniany teoretyk symultanizmu", Seweryna Wysłouch, "Teksty" nr 5 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 122
Światopogląd a poetyka Seweryna Wysłouch Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 126-130
Anatomia widma Seweryna Wysłouch s. 135-157
Cztery wymiary ikoniczności Seweryna Wysłouch s. 140-146
    Zacytuj
  • Udostępnij
Summa Michała Głowińskiego Seweryna Wysłouch s. 141-147
"Anatomia widma", Seweryna Wysłouch, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 147
Monografia mimo woli Seweryna Wysłouch Ewa Frąckowiak- Wiegandtowa (aut. dzieła rec.) s. 155-159
Jerzy Seweryna Wysłouch s. 155-158
Zmagania z przestrzenią Seweryna Wysłouch Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 156-164
"Twórczość Ryszarda Berwińskiego wobec romantycznych konwencji", Seweryna Wysłouch, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 175
"Poetyka stosowana", Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch, Warszawa 1978 : [recenzja] Danuta Szczęsna Bożena Chrząstowska (aut. dzieła rec.) Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 186
O historii (nie)zgody sztuk siostrzanych Partycja Bućko-Żmuda Marek Skwara (aut. dzieła rec.) Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Proza Michała Choromańskiego", Seweryna Wysłouch, Wrocław 1977 : [recenzja] Alicja Szałagan Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 197
Ludwik Mikusiński (1917-1998) Seweryna Wysłouch s. 203-207
"Teoria from narracyjnych w niemieckim kręgu językowym : antologia", wybór tekstów, opracowanie i przekład Ryszard Handke, indeks nazwisk oprac. W. Węgrzyn, Kraków 1982 : [recenzja] Seweryna Wysłouch Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) W. Węgrzyn (aut. dzieła rec.) s. 208-214
"Problematyka symultanizmu w prozie", Seweryna Wysłouch, Poznań 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 213
"Literatura a sztuki wizualne", Seweryna Wysłouch, Warszawa 1994 : [recenzja] Barbara Sienkiewicz Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 214-220
Przekreślona tradycja : Tadeusz Grabowski i poznańskie Koło Polonistów Seweryna Wysłouch s. 221-236
"Mistyka dnia powszedniego", Anna Sobolewska, Warszawa 1992 : [recenzja] Seweryna Wysłouch Anna Sobolewska (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"Choromański i Mimesis", Seweryna Wysłouch, "Nurt" nr 2 (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 230
"Logos i mythos w kulturze XX wieku", red. Seweryna Wysłouch, Bogumiła Kaniewska, Monika Brzóstowicz-Klajn, Poznań 2003 : [recenzja] Kamila Budrowska Monika Brzóstowicz-Klajn (aut. dzieła rec.) Bogumiła Kaniewska (aut. dzieła rec.) Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 246-253
"Wiadomości z teorii literatury w analizie literackiej", Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch, Warszawa 1974, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, ss. 432 : [recenzja] Anna Jelec Wojciech Wielopolski Bożena Chrząstowska (aut. dzieła rec.) Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 260-269
Choromański na mapie literatury : notatka o nowym dociekaniu badawczym Marek Hendrykowski Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 320-323
"Problematyka symultanizmu w prozie", Seweryna Wysłouch, Poznań 1981 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 325-335
"XIX-wieczna powieść i >>przywracanie równoczesności<< (na przykładzie >>Trylogii<< Sienkiewicza)", Seweryna Wysłouch, "Ruch Literacki" nr 1 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 327
"Granice spójności narracji : proza Leopolda Buczkowskiego", Maria Indyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Seweryna Wysłouch Maria Indyk (aut. dzieła rec.) s. 336-341
"Zarys poetyki", Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Warszawa 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 408 : [recenzja] Bożena Chrząstowska Seweryna Wysłouch Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 353-368
"Semantyka wypowiedzi poetyckiej (preliminaria)", Aleksandra Okopień-Sławińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985 : [recenzja] Seweryna Wysłouch Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 394-401
W odpowiedzi autorom "Zarysu poetyki" Bożena Chrząstowska Seweryna Wysłouch s. 409-411