Znaleziono 3 artykuły

Ewa Katarzyna Wysocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Ewa Katarzyna Wysocka s. 7-13
Nastawienie życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie i prawidłowo przystosowanej : analiza porównawcza Barbara Ostafińska-Molik Ewa Katarzyna Wysocka s. 233-254
Makiawelizm edukacyjny w kontekście bezpieczeństwa podopiecznego w komunikacji społecznej : próba diagnozy Ewa Katarzyna Wysocka Leszek J. Świeca s. 307-335