Znaleziono 10 artykułów

Władysław Wyszowadzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn polonijny Andrzej F. Dziuba Eugeniusz Sakowicz Władysław Wyszowadzki s. 169-200
"Orędzie moralne Jezusa Chrystusa", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 1996 : [recenzja] Władysław Wyszowadzki Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Kościół katolicki w Polsce. Informator 1995", Andrzej F, Dziuba, Warszawa 1995 : [recenzja] Władysław Wyszowadzki Andrzej F. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Jezus nam przebacza : przygotowanie do sakramentu pojednania", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 2009 : [recenzja] Władysław Wyszowadzki Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Kardynał Stefan Wyszyński", Andrzej F. Dziuba, Kraków 2010 : [recenzja] Władysław Wyszowadzki Andrzej F. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Rodzina w dialogu z Bogiem w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II : zarys problematyki", Andrzej F. Dziuba, Warszawa 2006 : [recenzja] Władysław Wyszowadzki Andrzej F. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 290-293
"Orędzie moralne Jezusa Chrystusa", Andrzej F. Dziuba, Warszawa 1996 : [recenzja] Władysław Wyszowadzki Andrzej F. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 314-323
Eucharystia w nauczaniu Księdza Prymasa Józefa Glempa Władysław Wyszowadzki s. 341-350
Duchowość pracy ludzkiej według kard. Stefana Wyszyńskiego Władysław Wyszowadzki s. 359-369
"Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, redakcja Sławoj Leszek Głódź, Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Lublin 2013 : [recenzja] Marcin Nabożny Władysław Wyszowadzki Sławoj Leszek Głódź (aut. dzieła rec.) Józef Krukowski (aut. dzieła rec.) Mirosław Sitarz (aut. dzieła rec.) s. 575-590
    Zacytuj
  • Udostępnij