Znaleziono 39 artykułów

Jan Zabłocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Henryk Kupiszewski (1927-1994) Jan Zabłocki s. 3-6
Wstęp Jan Zabłocki s. 7
W imię wspólnych wartości : Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (1949-2010) Jan Zabłocki s. 9-12
Czas cenniejszy od złota : świętej pamięci księdza rektora Ryszarda Rumianka (1947-2010) Jan Zabłocki s. 9-12
Profesor Tomasz Dybowski Jan Zabłocki s. 9-20
Si morbus aevitasve vitium escit Jan Zabłocki s. 47-57
"Publiczne prawo rzymskie : skrypt wraz z wyborem źródeł", Jan Zabłocki, Anna Tarwacka, Warszawa 2005 : [recenzja] Janusz Sondel Anna Tarwacka (aut. dzieła rec.) Jan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 158-161
"Kompetencje patres familias i zgromadzeń ludowych w sprawach rodziny w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa", Jan Zabłocki, Warszawa 1990 : [recenzja] Henryk Kupiszewski Jan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 171-175
VIII Colloquio dei romanisti dell'Europa centro-orientale e d'Italia, Vladivostok 5-7 ottobre 2000 Jan Zabłocki s. 191-195
In decem mensibus gigni hominem Jan Zabłocki s. 197-210
I Sesja Międzynarodowej Szkoły Prawa Rzymskiego, Warszawa 12-24 września 2001 roku Jan Zabłocki s. 203-206
"Appunti sul diritto criminale nella Romana monarchica e repubblicana", Luigi Garofalo, Padova 1990 : [recenzja] Jan Zabłocki Luigi Garofalo (aut. dzieła rec.) s. 209-211
Iudex qui iuravit sibi non liquere Jan Zabłocki s. 215-226
Si mulier vinum bibit condemnatur Jan Zabłocki s. 223-232
Talion w świetle "Noctes Atticae" Aulusa Gelliusa Jan Zabłocki s. 231-244
"Spunti critici per una storia del commodatum", Pierluigi Zannini, Milano 1983 : [recenzja] Jan Zabłocki Pierluigi Zannini (aut. dzieła rec.) s. 232-234
Leges de plebiscitis Jan Zabłocki s. 237-246
"Przewodnik do ćwiczeń z prawa rzymskiego", Władysław Bojarski, Wojciech Dajczak, Andrzej Sokala, Toruń 1990 : [recenzja] Jan Zabłocki Władysław Bojarski (aut. dzieła rec.) Wojciech Dajczak (aut. dzieła rec.) Andrzej Sokala (aut. dzieła rec.) s. 247-250
"Postumus" w "Noctes Atticae" Aulusa Gelliusa Jan Zabłocki s. 255-262
"Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa", Roberto Fiori, Napoli 1996 : [recenzja] Jan Zabłocki Roberto Fiori (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Lenocinium w prawie rzymskim", Andrzej Sokala, Toruń 1992 : [recenzja] Jan Zabłocki Andrzej Sokala (aut. dzieła rec.) s. 261-263
Sacrorum detestatio w prawie rzymskim Jan Zabłocki s. 265-282
"Ustawa XII Tablic : tekst - tłumaczenie - objaśnienia", Maria Zabłocka, Jan Zabłocki, Warszawa 2000 : [recenzja] Aldona Rita Jurewicz Maria Zabłocka (aut. dzieła rec.) Jan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 269-270
"Pubes e viripotens nella esperienza giuridica Romana", Sebastiano Tafaro, Bari 1988 : [recenzja] Jan Zabłocki Sebastiano Tafaro (aut. dzieła rec.) s. 271-273
"Aegyptiaca Antoniniana. Działalność Karakalli w Egipcie (215-216)", Adam Łukaszewicz, Warszawa 1993 : [recenzja] Jan Zabłocki Adam Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 271-273
Consortium ercto non cito w Noctes Atticae Aulusa Gelliusa Jan Zabłocki s. 271-282
Diritto Romano Pubblico e Privato: l'esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto Europeo - III Międzynarodowa Konfederacja Romanistów w Jaroslawlu i Moskwie w dniach 25-30 czerwca 2003 roku Jan Zabłocki s. 273-274
Wykład prof. Sebastiano Tafaro Jan Zabłocki s. 285-286
"El Romano - La Tierra - Las Armas. Evolucion historica des las Instituciones del Derecho Romano", Haroldo Ramon Gavernet, Mario Antonio Mojer, La Plata 1992 : [recenzja] Jan Zabłocki Haroldo Ramon Gavernet (aut. dzieła rec.) Mario Antonio Mojer (aut. dzieła rec.) s. 285-287
"Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana", Leo Peppe, Milano 1984 : [recenzja] Jan Zabłocki Leo Peppe (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Słownik kultury antycznej. Grcja. Rzym", pod red. Lidii Winniczuk, Warszawa 1986 : [recenzja] Jan Zabłocki Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 298-301
"La cultura nelle "Noctes Atticae"", Maria Laura Astarita, Catania 1993 : [recenzja] Jan Zabłocki Maria Laura Astarita (aut. dzieła rec.) s. 310-312
"Diritto privato e società romana", Francesco De Martino, cura di Alberto Dell'Agli, Tulio Vigorita Spagnuolo, Roma 1982 : [recenzja] Jan Zabłocki Alberto Dell'Agli (aut. dzieła rec.) Francesco De Martino (aut. dzieła rec.) Tulio Vigorita Spagnuolo (aut. dzieła rec.) s. 320-321
"Ustawa XII tablic : tekst, tłumaczenie, objaśnienia", Maria Zabłocka, Jan Zabłocki, Warszawa 2000 : [recenzja] Piotr Niczyporuk Franciszek Wycisk Maria Zabłocka (aut. dzieła rec.) Jan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 342-350
Klauzula "ex bona fide" w formule komodatu Jan Zabłocki s. 343-355
"Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana", Krzysztof Amielańczyk, Lublin 2006 : [recenzja] Jan Zabłocki Krzysztof Amielańczyk (aut. dzieła rec.) s. 355-363
Tomasz Dybowski (1923-2009) Jan Zabłocki s. 357-359
Andrzej Kremer (1961-2010) Jan Zabłocki s. 359-361
"Nieruchomość i zasady akcesji według prawa rzymskiego", Renata Świrgoń-Skok, Rzeszów 2007 : [recenzja] Jan Zabłocki Renata Świrgoń-Skok (aut. dzieła rec.) s. 397-401