Znaleziono 2 artykuły

T. Zabłudowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia kultury bizantyjskiej", Hans-Wilhelm Haussig, z niem. tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Barbara Madéja Hans-Wilhelm Haussig (aut. dzieła rec.) T. Zabłudowski (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Rocznik Literacki 1955", kom. red. Zofia Szmydtowa (red. naczelny), P. Hertz, T. Zabłudowski, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 675, 1 nlb. : [recenzja] Ewa Korzeniewska P. Hertz (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) T. Zabłudowski (aut. dzieła rec.) s. 570-574