Znaleziono 19 artykułów

Marcin Zaborski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mediatyzacja jako wyzwanie dla politologa Marcin Zaborski s. 9-21
Strażnik demokracji czy relikt przeszłości? : dyskusje nad zasadnością stosowania ciszy wyborczej Marcin Zaborski s. 150, 25-41
U źródeł sądownictwa państwa totalitarnego : zmiany ustroju sądownictwa powszechnego w tzw. Polsce Lubelskiej (22 lipca 1944 - 31 grudnia 1944) : zarys problematyki Marcin Zaborski s. 35-40
Zarys ustroju i dziejów Adwokatury Polskiej Marcin Zaborski s. 56-70
Szkolenie "sędziów nowego typu" w Polsce Ludowej Marcin Zaborski s. 79-92
Szkolenie "sędziów nowego typu" w Polsce Ludowej : część 4 : Fakultet Wojskowo-Prawniczy Marcin Zaborski s. 99-105
    Zacytuj
  • Udostępnij
Szkolenie "sędziów nowego typu" w Polsce Ludowej : część II Marcin Zaborski s. 105-110
Płk Marian Bartoń : karzące ramię sprawiedliwości ludowej Marcin Zaborski s. 110-116
Porucznik "Tomasz" - Lechosław Roszkowski (1916-1948) Marcin Zaborski s. 121-128
Szkolenie "sędziów nowego typu" w Polsce Ludowej : część 3 : Oficerska Szkoła Prawnicza Marcin Zaborski s. 131-141
Zbrodnia z kindersztubą, czyli przypadek sędziego ppłk. Jana Hryckowiana Marcin Zaborski s. 141-151
"Raport o zabijaniu. Zbrodnie sądów wojskowych na Zamku Lubelskim", Marek Kielasiński, Lublin 1997 : [recenzja] Marcin Zaborski Marek Kielasiński (aut. dzieła rec.) s. 144-152
„Specjalne” sądy wojskowe w Polsce w latach 1944–1955 (Wojskowy Sąd PKP, Wojskowy Sąd KBW oraz Wojskowe Sądy Rejonowe) Marcin Zaborski s. 161-171
Przegląd czasopism prawniczych Agnieszka Ostrowska-Metelska Marcin Zaborski s. 169-176
Zadania sądów wojskowych w Polsce w latach 1944–1956 Marcin Zaborski s. 174-188
"Prawo karne w okresie stalinizmu", pod red. nauk. Genowefy Rejman, Warszawa 1995 : [recenzja] Marcin Zaborski Genowefa Rejman (aut. dzieła rec.) s. 210-217
Czy bronić "zdrajców Narodu", "zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich" i "volksdeutschów"? : uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 maja 1946 r. w sprawie udziału adwokatów w procesach o zdradę Narodu lub o rehabilitację wyłączonych ze społeczeństwa Marcin Zaborski s. 234-247
"Prawo o adwokaturze: komentarz", Marek Gawryluk, Warszawa 2012 : [recenzja] Marcin Zaborski Marek Gawryluk (aut. dzieła rec.) s. 284-289
Kamień jako świadek historii Marcin Zaborski s. 305-318