Znaleziono 3 artykuły

Maria Zadarko-Domaradzka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywizacja ruchowa dzieci w dobie rozwoju nowych technologii : wyzwanie dla nauczycieli Irena Momola Ewa Polak Emilian Zadarko Maria Zadarko-Domaradzka s. 109-115
Nowe media jako narzędzie edukacji zdrowotnej i modelowania zachowań współczesnego społeczeństwa = New Media as a Tool for Health Education and Behaviour Modelling in Modern Society Emilian Zadarko Maria Zadarko-Domaradzka s. 266-272
Aplikacje zdrowotne na urządzenia mobilne w edukacji zdrowotnej społeczeństwa Emilian Zadarko Maria Zadarko-Domaradzka s. 291-296